Senin, 15 Desember 2014

Melempar value dari form ke form

Kali ini adalah script untuk melempar value dari Form A ke Form B.

Misalkan kita mempunyai form A dengan value 'husna'. Nilai 'husna' ini ingin kita transfer/lempar ke form B.

Pertama kita mempunyai 2 Form, A dan B
Buat juga menuitem displaynya untuk ke dua form tersebut.

Di form A, tarik menuitem display formB ke form A, jadikan sebagai button link ke form B.
Expand node menuitembutton B ke node method.
tambahkan method Clicked()
void clicked()
{
    Args                    args;
    FormRun                 formrun;
    super();

    args = new Args(formStr([formB]));
    args.record([datasource darimana value berasal]);
    formrun = classFactory.formRunClass(args);
    formrun.init();
   
}
contoh :
void clicked()
{
    Args                    args;
    FormRun                 formrun;
    super();

    args = new Args(formStr(FormB));
    args.record(EmplTable);
    formrun = classFactory.formRunClass(args);
    formrun.init();
    //formrun.run();
    //formrun.wait();
    //formrun.detach();
}
di Classdeclaration Form B
public class FormRun extends ObjectRun
{
    [table value yang akan ditangkap berasal]
    Contoh
    Empltable      empltable;
}
Tambahkan juga method init di form B
public void init()
{
     super();
    empltable = element.args().record();
}

selanjutnya..silahkan diolah ..
misalnya anda ingin menangkap value dari field employeeId.
tinggal ambil dari empltable.

empltable.EmployeeId

Tidak ada komentar:

Posting Komentar